Київський музей російського мистецтва було відкрито в 1922 році, і первісно він мав назву Київської картинної галереї. Музей розташований у приміщеннях особняка родини Терещенків (кін. XIX—поч. XX ст),  великих цукрозаводчиків та мільйонерів. Терещенки були великими поціновувачами мистецтва, меценатами. На кошти «Товариства братів Терещенків» упродовж 1870-1914 років в Україні було споруджено чимало шкіл, церков, лікарень.  У Києві це – Володимирський собор, лікарня для чорноробів (тепер «Охмадит»), музей Товариства старожитностей і мистецтв (тепер Національний художній музей України).

Музей російського мистецтва створено на основі приватних колекцій родини Терещенків. Насамперед, це твори живопису, графіки, скульптури російських художників другої половини ХIХ ст., з багатьма з яких члени сім’ї були особисто знайомі. З зібрань родини до музею потрапили найвідоміші твори російського мистецтва: «Струмок у лісі», «Дубовий гай», «Перший сніг» І.Шишкіна; «Селянин з вуздечкою» І.Крамського; «Курсистка» М.Ярошенка; «Портрет В.Гаршина» І.Рєпіна; «Три царівни підземного царства» В.Васнецова; «Дівчинка на тлі перського килима» М.Врубеля, а також серії робіт В.Верещагіна, скульптури М.Антокольського та інші.

У Києві на момент відкриття музею існували й інші відомі колекції: наприклад, зібрання О.Гансена, Богдана та Варвари Ханенків, колекція Рисувальної школи художника і педагога М.Мурашка. З часом багато творів з них також надійшли до музею. Експозиція нараховувала близько 200 експонатів. На сьогодні музей володіє колекцією, що має понад 12 тисяч експонатів — від ікон XIII століття до картин та скульптури XIX—XX ст. Експозицію, що охоплює всі етапи розвитку російського мистецтва, побудовано за хронологічним принципом і розміщено в 20-ти залах. Тут представлено зразки реалізму, академізму, модерну, символізму, соцреалізму.

У виставкових залах представлені портрети 18 ст. Д.Левицького, В.Боровиковського, В.Тропініна; полотна 19 – поч. 20 ст. І.Айвазовського, П.Федотова, М.Нестерова, В.Полєнова, М.Врубеля, Б.Кустодієва; твори сучасного мистецтва Б.Іогансона, А.Пластова, О.Дейнеки, С.Герасимова, М.Ромадіна. У зібранні – скульптури Є. Лансере, П.Клодта, М.Антокольського, П.Трубецького, В.Мухіної. Графічна колекція нараховує понад 5 тис. творів, серед яких – малюнки, акварелі, гравюри О.Брюллова, О.Кіпренського, В.Сєрова, О. Бенуа, З.Серебрякової.

В останні роки виставки творів з колекції музею демонструвалися в Італії, Німеччині, Нідерландах, Росії, Словаччині, Фінляндії, Франції, Японії.

Джерела:

  1. Музей російського мистецтва в Києві: Альбом/ Авт.-упоряд. М.Д.Факторович. – К.: Мистецтво, 1985. -183 с., іл.
  2. http://esu.com.ua/search_articles.php?id=6201 – Київський національний музей російського мистецтва
  3. http://www.kmrm.com.ua/ukr/muzey/istorija_muzeja/17.html – Київський національний музей російського мистецтва
  4. https://www.slideshare.net/nbkidskiev/ss-59726311 – Історичні мандрівки Києвом. Вулиця Терещенківська