Курилич, Михайло. Гуцульський орнамент [Текст] : Наукове видання / Курилич, Михайло ; Упор., передм., післ. і дод. Л.Довгої; Іл. М.Курилича. - К. : Книга, 2001. - 128 с. : іл., портр. - Від упорядника: с.5; Словник народних термінів гуцульського орнаменту: с.61; Післямова: с.91; Додатки: с.103.Орнамент як своєрідна знакова система мовлення та художнього освоєння світу протягом тисячоліть був і залишається основою творчості у народному мистецтві. Прагнучи виявити й встановити для себе межі і взаємозв’язки найважливіших речей і явищ, люди шукали спорідненості для них з найпростішими, найдоступнішими для відтворення геометричними фігурами. Ці фігури ставали символами явищ, а поєднувані в орнаментальну структуру, передавали естетичне й емоційне ставлення людини до життя, розкривали її сутність, систему цінностей. Так орнаментальність стала глибинною, структурною властивістю народного мистецтва. Умовність і лаконізм мотивів орнаменту дає можливість групувати і повторювати їх у довільно протяжних рядах, що стає символом безконечності руху життя.
Глибокопоетичним, змістовним і естетично досконалим, як і будь-яке народне мистецтво, є орнаментальне мистецтво Гуцульщини. Своїм корінням воно сягає в глибоку давнину і несе відбиток вікової культури. Будучи тісно пов’язаним з предметами побуту та архітектурою, орнаментальне мистецтво може вважатися образним літописом, в якому відображено глибинний світ народної мудрості та творчих шукань.
Пройшовши довгий шлях еволюційного розвитку, орнаментальне мистецтво Гуцульщини дійшло до нас зрілим і сформованим. Виплекане народним генієм, воно міцно увійшло в наш побут, стало відомим далеко за межами України.
Орнаменти, якими прикрашають свої вироби гуцульські народні майстри, багаті й різноманітні. Кожному виду прикладного мистецтва (різьблення, кераміка, текстиль, вишивка, писанкарство і т. ін.) властивий свій характер декору (переважання рослинного або геометричного орнаменту, їх поєднання, навіть переважне використання окремих мотивів і відповідного колориту). І кожна система орнаментації заслуговує окремого глибокого дослідження.
Роль орнаменту в народному мистецтві багатогранна. Він і прикраса, і один із способів моделювання руху, властивого життю, і ціла система символів, заклинань, оберегів, які передають взаємовідношення людина-природа, міру гармонійності чи антагонізму в їхніх стосунках. Більшість мотивів гуцульського геометричного орнаменту мала своє символічне значення і поряд з культово-магічними функціями виконувала роль добрих побажань щастя, здоров’я, благополуччя, доброго врожаю. Це робило орнамент змістовним, виключало випадковість поєднання окремих структур, їх нелогічне розміщення на предметі.
Изображение 033Увазі читачів, що цікавляться розвитком українського народного мистецтва, пропонується посмертне видання праці художника-графіка, викладача Львівського інституту декоративно-прикладного мистецтва, дослідника народного мистецтва Гуцульщини Михайла Курилича. Вміщені тут словник народних термінів та каталог орнаментальних мотивів і принципів їх будови є першою і понині унікальною спробою систематизувати знання про мистецтво Гуцульщини.
Видання доповнене коротким нарисом про життя і творчість Михайла Курилича, каталогом його основних творів, багато ілюстроване працями митця.